Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới
Thông báo

Không có thông báo mới
Đăng nhập hệ thống
Tài khoản  
 


Lấy ý kiến góp ý của công dân
Thái độ phục vụ khi giải quyết công việc
Liên kết web
9
  • Ông Phan Thanh Hưng
    10/09
  • Bà Võ Thị Thuý Hà
    03/09
    
Chi tiết tin tức
Nơi các phong trào thi đua lan tỏa
Người đăng: Nguyễn Thị Thanh Nhung .Ngày đăng: 22/09/2015 15:35 .Lượt xem: 2698 lượt.
Ngày 21/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2015) và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ IV.

Nơi các phong trào thi đua lan tỏa
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động cho lãnh đạo TTCP. Ảnh: HH

Dự Hội nghị có Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh, các Phó Tổng Thanh tra: Lê Tiến Hào, Trần Đức Lượng, Nguyễn Đức Hạnh, Lê Thị Thủy, Ngô Văn Khánh, Đặng Công Huẩn và các cán bộ, công chức ngành Thanh tra.

Nhiều kết quả nổi bật

Báo cáo tại Đại hội, Phó Tổng Thanh tra Lê Thị Thủy khẳng định, công tác thi đua, khen thưởng của ngành Thanh tra trong 5 năm qua có nhiều đổi mới, vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng đã được nâng cao; nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua được cải tiến; công tác sơ kết, tổng kết đánh giá thi đua, bình xét khen thưởng đi vào nề nếp, khơi dậy được tinh thần phấn khởi, sáng tạo, cống hiến của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và của ngành. 

Các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành được phát động thường xuyên, liên tục hàng năm và theo chuyên đề. Tổ chức tốt việc đăng ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Cụm, Khối thi đua và giữa các cá nhân trong từng cơ quan, đơn vị.

Cũng theo Phó Tổng Thanh tra Lê Thị Thủy, phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành đã đạt nhiều kết quả nổi bật, nhất là các phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

Công tác thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các dự án, lĩnh vực nhạy cảm, được dư luận quan tâm. Trong 5 năm qua, toàn ngành đã triển khai trên 37,3 nghìn cuộc thanh tra hành chính và trên 783,2 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện nhiều vi phạm về kinh tế với số tiền hơn 208,5 nghìn tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật 6.460 tập thể, 22.700 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 297 vụ, 355 người. Riêng TTCP ban hành 108 kết luận thanh tra, phát hiện vi phạm hơn 74,5 nghìn tỷ đồng, gần 11 nghìn ha đất; kiến nghị thu hồi hơn 22,6 nghìn tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm, xử lý tập thể, cá nhân vi phạm; chuyển cơ quan điều tra 48 vụ việc.

Đôn đốc, xử lý sau thanh tra có nhiều chuyển biến tích cực, đã đôn đốc việc thực hiện 13.650 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi hơn 5.000 tỷ đồng, 66.900 ha đất. Tính trong năm 2014, tỷ lệ đôn đốc thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra về tiền đạt gần 70%, về đất đạt gần 99%.

Việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài được các bộ, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc và đạt được những kết quả tích cực. Kiểm tra, rà soát, giải quyết hơn 97% các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 1130 và 2100.

Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đạt được kết quả tích cực. Trong 5 năm, đã phát hiện 441 vụ, 692 người có dấu hiệu tham nhũng với 769 tỷ đồng, 10 ha đất; kiến nghị thu hồi 745 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 23 tập thể, 596 cá nhân, xử lý trách nhiệm 157 người đứng đầu; chuyển cơ quan điều tra 162 vụ, 272 đối tượng.

Bên cạnh đó, các hoạt động thông tin tuyên truyền được triển khai thực hiện kịp thời; văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên được tổ chức, nhất là trong năm 2015, các Cụm, Khối thi đua trong toàn ngành đã tổ chức các cuộc thi văn nghệ, thể dục thể thao, thi nấu ăn từ cơ sở đến các Cụm, Khối và trong toàn ngành để chào mừng 70 năm truyền thống Thanh tra Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ IV.

Với những kết quả đạt được, trong 5 năm qua, ngành Thanh tra đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Ngành vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất. Thanh tra các bộ, ngành, địa phương cũng được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương và Cờ thi đua.

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Tổng Thanh tra. Ảnh: HH

Nhiệm vụ 5 năm tới

Đề cập tới nhiệm vụ trong 5 năm tới, Phó Tổng Thanh tra Lê Thị Thủy cho biết, ngành sẽ tiếp tục phát động các phong trào thi đua bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, thực hiện Luật Thi đua Khen thưởng; các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; mục tiêu là phổ biến, quán triệt nhiệm vụ thi đua giai đoạn 2016 - 2021; phát động các phong trào thi đua bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; tổ chức thực hiện các phong trào thi đua có hiệu quả; kiện toàn, tăng cường tổ chức, bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng.

Kiện toàn tổ chức, hoạt động, nâng cao trách nhiệm của Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành Thanh tra và Hội đồng Thi đua khen thưởng của Thanh tra các bộ, ngành, địa phương. 

Nghiên cứu hoàn thiện đơn vị chuyên trách về thi đua khen thưởng của TTCP, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ và sự thống nhất tổ chức giữa các bộ, ngành Trung ương và pháp luật về thi đua khen thưởng; kiện toàn cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua khen thưởng.

Xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung thanh tra lĩnh vực nhạy cảm, được dư luận quan tâm; tăng cường thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) và PCTN. Phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch, các cuộc thanh tra diện rộng, thanh tra đột xuất được giao; thực hiện việc xử lý sau thanh tra đạt từ 75% trở lên; tham mưu giải quyết các vụ việc KN,TC mới phát sinh, phấn đấu đạt tỷ lệ 85%; tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật đạt tỷ lệ trên 80%; kiểm tra, rà soát, tham mưu giải quyết vụ việc KN,TC tồn đọng, phức tạp, kéo dài và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của ngành và các cơ quan Thanh tra.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Thanh tra đã biểu dương những gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua, đồng thời khẳng định, giai đoạn 2010 -2015, phong trào thi đua của ngành Thanh tra đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác thi đua, khen thưởng trong cấp ủy, lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể và từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn những mặt chưa đạt như việc thực hiện phong trào thi đua của một số cơ quan, đơn vị còn hình thức; các nội dung, tiêu chí thi đua còn bất cập; việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện phong trào thi đua còn hạn chế; biện pháp thi đua chưa thực sự đổi mới, nên sức lan tỏa của phong trào thi đua chưa sâu rộng, chưa mạnh, chưa thực sự kích thích được các cơ quan, đơn vị và cá nhân hăng hái tham gia.

“Trong giai đoạn tới, toàn ngành cần tiếp tục phấn đấu làm sao làm tốt hơn nữa Kế hoạch thi đua, các giải pháp triển khai phong trào. Việc gắn kết phong trào thi đua giữa TTCP và các bộ, ngành, địa phương phải chặt chẽ hơn và coi đây là động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao phó”, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh nhấn mạnh.

Chánh Thanh tra tỉnh Thanh tra Yên Bái Đồng Quang Hưng:

Coi cơ quan là mái ấm gia đình

Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái Đồng Quang Hưng. Ảnh: HH
.
Thanh tra tỉnh Yên Bái hiện có 55 cán bộ công chức. Trong những năm qua phong trào thi đua yêu nước ngành Thanh tra Yên Bái đã phát huy sức mạnh, các phong trào thi đua phát động và triển khai gắn liền với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Chính vì thế trong công tác thanh tra, giải quyết KN,TC, PCTN của Yên Bái những năm qua đã thu được nhiều kết quả, góp phần trong việc phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Với những thành tích đạt được Thanh tra tỉnh Yên Bái được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Chủ tịch Nước tặng 2 Huân chương Lao động; 6 Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ; 8 Cờ thi đua xuất sắc của TTCP....

Để có được những kết quả trên, Thanh tra tỉnh Yên Bái tập trung bám sát tình hình nhiệm vụ của địa phương trong từng thời kỳ; khơi dậy tính sáng tạo, nhiệt tình của cán bộ công chức trong việc tìm tòi nghiên cứu áp dụng các sáng kiến vào quá trình công tác. Thanh tra tỉnh đã áp dụng và nhân rộng nhiều sáng kiến như đổi mới quy trình thanh tra kinh tế - xã hội. Đặc biệt thực hiện mô hình thanh tra “cuốn chiếu” đã giúp Thanh tra tỉnh rút ngắn thời gian thanh tra và tiến hành thu hồi sai phạm sau thanh tra đạt tỷ lệ cao.

Thanh tra tỉnh luôn chăm lo xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, quan tâm đời sống tinh thần cho cán bộ công chức, chính vì lẽ đó từng cán bộ công chức trong cơ quan luôn đoàn kết, có trách nhiệm cao với các nhiệm vụ được giao và luôn coi cơ quan là mái ấm gia đình.

Trong công tác thi đua khen thưởng, Thanh tra tỉnh luôn gắn thi đua với khen thưởng, đã khen phải gắn với thưởng, bởi “một trăm đồng tiền công không bằng một đồng tiền thưởng”. Việc động viên kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần là động lực để mỗi cán bộ công chức, viên chức ngành Thanh tra Yên Bái cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Tiến Tùng:

Đột phá trong thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công


Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Tiến Tùng.
Ảnh: HH

5 năm qua, số lượng biên chế tăng không đáng kể, yêu cầu công tác thanh tra đòi hỏi ngày càng nhiều, nhưng tập thể Thanh tra Bộ liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm, Thanh tra Bộ đã triển khai gần 2.000 cuộc thanh tra, ban hành 186 quyết định xử phạt hành chính với số tiền phạt trên 4,7 tỷ đồng, phát hiện hàng ngàn hồ sơ ưu đãi người có công có sai phạm, kiến nghị thu hồi ngân sách Nhà nước trên 30 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong giai đoạn này, công tác thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng đạt nhiều thành tựu, có nhiều đột phá, trong đó phải kể đến việc rà soát hồ sơ người có công với cách mạng di chuyển; trưng cầu giám định làm rõ thật, giả của hồ sơ, phối hợp với Bộ Quốc phòng thanh tra tại các Quân khu. Qua đó đã phát hiện hàng ngàn hồ sơ không đúng pháp luật, nhiều trường hợp đã chuyển sơ quan điều tra để khởi tố vụ án hình sự.

Với kết quả trên, 5 năm qua, Thanh tra Bộ đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 4 năm liền nhận Cờ Thi đua của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 2 lần nhận Cờ Thi đua của TTCP...

Để đạt được thành tích trên, Thanh tra Bộ rút ra một số bài học kinh nghiệm như: coi trọng chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết KN,TC, với nguồn lực hạn chế cần thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn những vấn đề nóng, nổi cộm, bức xúc trong xã hội để đưa vào kế hoạch công tác; phát động các phong trào thi đua có chiều sâu, bằng những tiêu chí cụ thể, phát hiện nhân rộng điển hình tiên tiến; giữ gìn và phát huy sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ cơ quan...

Các đơn vị, cá nhân được Đảng và Nhà nước tặng thưởng

Huân chương Lao động hạng Nhì:

- Vụ Pháp chế

- Ông Ngô Văn Cao, Vụ trưởng Vụ III, Thanh tra Chính phủ

Cờ Thi đua của Chính phủ

- Cục Giải quyết Khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 1 (Cục 1), Thanh tra Chính phủ

- Ban Tiếp công dân Trung ương - Thanh tra Chính phủ

- Văn phòng Thanh tra Chính phủ

Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ 37 tập thể, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2010 -2015

- Cục II- Thanh tra Chính phủ

- Cục III- Thanh tra Chính phủ

- Cục IV- Thanh tra Chính phủ

- Vụ Tổ chức Cán bộ- Thanh tra Chính phủ

- Vụ Hợp tác Quốc tế- Thanh tra Chính phủ

- Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông

- Thanh tra Bộ Quốc phòng

- Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

- Thanh tra Bộ Y tế

- Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Thanh tra Bộ Xây dựng

- Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ

- Thanh tra TP Hà Nội

- Thanh tra TP Cần Thơ

- Thanh tra tỉnh Hải Dương

- Thanh tra tỉnh Quảng Ninh

- Thanh tra tỉnh Nam Định

- Thanh tra tỉnh Gia Lai

- Thanh tra tỉnh Lâm Đồng

- Thanh tra tỉnh Sơn La

- Thanh tra tỉnh Lai Châu

- Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

- Thanh tra tỉnh Yên Bái

- Thanh tra tỉnh Thừa Thiên - Huế

- Thanh tra tỉnh Quảng Trị

- Thanh tra tỉnh Bình Định

- Thanh tra tỉnh Khánh Hòa

- Thanh tra tỉnh Tiền Giang

- Thanh tra tỉnh Bến Tre

- Thanh tra tỉnh Sóc Trăng

- Thanh tra tỉnh Kiên Giang

- Thanh tra tỉnh Tây Ninh

- Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Thanh tra tỉnh Quảng Nam

  
                                                             
Thanh Nhung

Nguồn tin: http://thanhtra.com.vn/
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Cụ thể hóa việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra
Nâng cao năng lực thanh tra thu chi ngân sách góp phần chống thất thu NSNN
Kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
Thanh tra Chính phủ luôn quan tâm tới công tác cải cách hành chính
Phát hiện tham nhũng qua thanh tra mang tính chất “phát hiện dấu hiệu tham nhũng”
Thanh tra công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư XDCB tại Ban Quản lý Dự án Đường Nam Quảng Nam – Trà My – Trà Bồng
Tuyên truyền các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo đến cán bộ và nhân dân xã, thị trấn huyện Phú Ninh
Kiểm soát tài sản công trong hoạt động phòng, chống tham nhũng
Thanh tra tỉnh Quảng Nam tuyên truyền các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo đến cán bộ và nhân dân xã, thị trấn huyện Đông Giang
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên đề năm 2016
    
1   2   3   4   5   6  
    
Các tin cũ hơn:
Tài liệu phục vụ Thi nâng ngạch Thanh tra viên chính
Mối quan hệ giữa giải quyết khiếu nại hành chính và cải cách hành chính ở Việt Nam
Tọa đàm giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai
Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư liên tịch
Từ ngày 19/9, bắt đầu xét nghiệm nồng độ cồn trong máu đối với người tham gia giao thông
Thi đua thiết thực góp phần vào thành tựu chung
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc Tết Ất Mùi năm 2015
Vai trò của các tổ chức xã hội trong việc tham gia vào các hoạt động thanh tra hiện nay
Tiếp dân tốt thì dân sẽ không tái khiếu
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh làm việc với Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung – Tây Nguyên
    
1   2   3  
    

Cổng thông tin điện tử Thanh tra Quảng Nam
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Đức Tiến- Chánh Thanh tra tỉnh
Trụ sở: 52 Hùng Vương - Tp.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 02353.859155 - 02353.858610 - Thiết kế bởi: QTI

Thống kê truy cập