Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới
Thông báo

Không có thông báo mới
Đăng nhập hệ thống
Tài khoản  
 


Lấy ý kiến góp ý của công dân
Thái độ phục vụ khi giải quyết công việc
Liên kết web
9
  • Ông Phan Thanh Hưng
    10/09
  • Bà Võ Thị Thuý Hà
    03/09
    
Chi tiết tin tức
Từng bước nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ ngành Thanh tra
Người đăng: Nguyễn Thị Thanh Nhung .Ngày đăng: 16/09/2015 13:48 .Lượt xem: 2418 lượt.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, muốn có cán bộ tốt thì Đảng phải làm tốt công tác huấn luyện cán bộ, “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”.

Từng bước nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ ngành Thanh tra
Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh

Theo Người, việc huấn luyện cán bộ phải toàn diện, đồng thời phải chuyên sâu và có phương pháp khoa học. Những năm vừa qua, Đảng và Nhà nước ta đã rất coi trọng, quan tâm đến công tác cán bộ và nhất là việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo nội dung, tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hiểu rõ cán bộ là nhân tố con người quyết định mọi thắng lợi; mọi việc thành công cũng từ con người mà thất bại cũng từ con người; vì vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức luôn được Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy và Tổng TTCP đặc biệt quan tâm, coi đây là một trong những mặt công tác trọng tâm của TTCP nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho công chức, viên chức góp phần xây dựng lực lượng, phát triển ngành Thanh tra vững mạnh, toàn diện.

Nhiều kế hoạch quan trọng trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Thanh tra đã được ban hành; đồng thời, sửa đổi, bổ sung quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trên cơ sở thực hiện Luật Công chức có hiệu lực và Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức và các văn bản pháp luật khác để phù hợp với tình hình, đặc điểm, chất lượng công chức, viên chức và định hướng chiến lược về công tác cán bộ của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức là quá trình truyền thụ kiến thức, kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ dưới các hình thức khác nhau cho cán bộ công chức, phù hợp với yêu cầu giải quyết có chất lượng công việc được giao. Năng lực của cán bộ công chức phụ thuộc nhiều vào lượng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đã được trang bị. Chính vì vậy, chất lượng của công tác đào tạo bồi dưỡng ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng đội ngũ cán bộ công chức.

Nhiều năm qua, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức của Thanh tra Chính phủ đã được chú trọng về nội dung.

Trường Cán bộ Thanh tra đã tập trung trang bị kiến thức cho lực lượng cán bộ thanh tra về lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, quy trình nghiệp vụ thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Các chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng quản lý lãnh đạo, kỹ năng tiếp công dân; chương trình khung đào tạo; giáo trình tài liệu liên tục được đổi mới, cập nhật. Một số chuyên đề về thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý sử dụng đất đai, quản lý tài sản công, kinh nghiệm về phòng, chống tham nhũng được chú trọng đưa vào thời lượng theo kế hoạch đào tạo…

Việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm, như: Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây Nguyên tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được đầu tư, đưa vào sử dụng đầu năm 2015; Trường Cán bộ Thanh tra tại Hà Nội được đầu tư, nâng cấp giai đoạn 2, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2016.

Từ đó, kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cơ bản đáp ứng được yêu cầu theo kế hoạch đề ra trên cơ sở vị trí việc làm, tiêu chuẩn các ngạch công chức, viên chức; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, gắn đào tạo với bố trí sử dụng và quản lý công chức, viên chức.

Mặc dù vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng còn chưa đạt được các mục tiêu và yêu cầu của kế hoạch đề ra; số lượng công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng thực tế hàng năm vẫn chưa được nhiều. Còn một số nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng chưa phù hợp và chưa đáp ứng được với yêu cầu thực tế. Việc đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài còn bị động do kinh phí Nhà nước cấp không thường xuyên; đội ngũ giáo viên vẫn còn hạn chế về thực tiễn...

Tuy vẫn còn những hạn chế nhất định, nhưng có thể khẳng định rằng, TTCP đã rất nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức ngành Thanh tra, đáp ứng yêu cầu đào tạo ngày càng cao của ngành Thanh tra trong tình hình mới.
                                                         
Thanh Nhung

Nguồn tin: http://thanhtra.com.vn/
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Chững chạc từ bước đi đầu tiên
Luôn có dấu ấn cán bộ nữ trong sự phát triển của ngành
Trọng dân, lắng nghe ý dân
Cảnh báo và ngăn chặn tham nhũng
Nơi các phong trào thi đua lan tỏa
Cụ thể hóa việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra
Nâng cao năng lực thanh tra thu chi ngân sách góp phần chống thất thu NSNN
Kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
Thanh tra Chính phủ luôn quan tâm tới công tác cải cách hành chính
Phát hiện tham nhũng qua thanh tra mang tính chất “phát hiện dấu hiệu tham nhũng”
    
1   2   3   4   5   6  
    
Các tin cũ hơn:
Tài liệu phục vụ Thi nâng ngạch Thanh tra viên chính
Mối quan hệ giữa giải quyết khiếu nại hành chính và cải cách hành chính ở Việt Nam
Tọa đàm giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai
Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư liên tịch
Từ ngày 19/9, bắt đầu xét nghiệm nồng độ cồn trong máu đối với người tham gia giao thông
Thi đua thiết thực góp phần vào thành tựu chung
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc Tết Ất Mùi năm 2015
Vai trò của các tổ chức xã hội trong việc tham gia vào các hoạt động thanh tra hiện nay
Tiếp dân tốt thì dân sẽ không tái khiếu
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh làm việc với Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung – Tây Nguyên
    
1   2  
    

Cổng thông tin điện tử Thanh tra Quảng Nam
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Đức Tiến- Chánh Thanh tra tỉnh
Trụ sở: 52 Hùng Vương - Tp.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 02353.859155 - 02353.858610 - Thiết kế bởi: QTI

Thống kê truy cập