Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới
Thông báo

Không có thông báo mới
Đăng nhập hệ thống
Tài khoản  
 


Lấy ý kiến góp ý của công dân
Thái độ phục vụ khi giải quyết công việc
Liên kết web
9
  • Ông Phan Thanh Hưng
    10/09
  • Bà Võ Thị Thuý Hà
    03/09
    
Chi tiết tin tức
Vai trò của các tổ chức xã hội trong việc tham gia vào các hoạt động thanh tra hiện nay
Người đăng: Nguyễn Thị Thanh Nhung .Ngày đăng: 05/03/2015 15:02 .Lượt xem: 3049 lượt.
Các tổ chức xã hội không chỉ tạo lập nên các cơ quan nhà nước, mà còn tích cực chủ động tham gia các công việc của chính quyền và thực hiện các biện pháp, hình thức để giám sát, kiểm tra hoạt động của bộ máy nhà nước.

Vai trò của các tổ chức xã hội trong việc tham gia vào các hoạt động thanh tra hiện nay

Lịch sử nền chính trị Việt Nam là cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp gắn liền và bắt đầu từ mục tiêu giải phóng dân tộc, bảo vệ nền độc lập dân tộc. Các giai cấp, dân tộc đoàn kết trong đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập dân tộc, hợp tác để cùng phát triển. Sự tồn tại của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tư cách là thành viên quan trọng của hệ thống chính trị là yếu tố quan trọng tăng cường sự kết hợp giữa giai cấp và dân tộc. Các tổ chức xã hội không chỉ tạo lập nên các cơ quan nhà nước, mà còn tích cực chủ động tham gia các công việc của chính quyền và thực hiện các biện pháp, hình thức để giám sát, kiểm tra hoạt động của bộ máy nhà nước.

Theo quy định tại Điều 12 của Luật Thanh tra 2010, tổ chức Thanh tra nhân dân trực thuộc sự quản lý của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc hoặc của Ban chấp hành Công đoàn (đối với các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập). Xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra nhân dân là giám sát, phát hiện, kiến nghị xem xét việc thực hiện chính sách, pháp luật của xã, phường, đơn vị cơ sở, tính chất của loại hình giám sát này là tính xã hội, tính nhân dân. Hoạt động kiểm tra, giám sát này không mang tính quyền lực nhà nước, không mang tính pháp lý mà mang tính xã hội, tính nhân dân. Thông qua hoạt động giám sát, kiểm tra của mình mà Mặt trận Tổ quốc, Thanh tra nhân dân, các đoàn thể, tổ chức có những kiến nghị với các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức kinh tế, xã hội nhằm góp phần kiện toàn hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực của lãnh đạo, quản lý, hoàn thiện đường lối, chính sách, pháp luật, xử lý nghiêm minh các vi phạm, kết luận hành vi vi phạm đó là của cá nhân nào. Vì vậy, để huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội vào hoạt động thanh tra, bảo đảm công tác thanh tra được tuân thủ một cách nghiêm minh có thể thực hiện dưới các hình thức sau:

Thứ nhất, huy động quần chúng nhân dân cùng tham gia vào thực hiện giám sát hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước. Với vai trò tập hợp quần chúng lao động và các thành phần xã hội, Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên cần có những chương trình, kế hoạch như: giám sát quá trình thực hiện các kế hoạch, quy hoạch, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại các cụm dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm…cùng với việc mở rộng vai trò của các cơ quan truyền thông trong việc cung cấp những thông tin cần thiết cho công dân về các hoạt động trên của các cơ quan, tổ chức nhà nước, nhất là đối với các dự án xây dựng có nguồn vốn đóng góp từ người dân nhằm hạn chế việc “rút ruột” các công trình xây dựng, nhất là các công trình như nhà ở chung cư cao tầng, đường sá, cầu, cống, trường học, nhà văn hoá, công trình y tế… tại địa phương.

Thứ hai, cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp lụât về Mặt trận thành Luật. Bên cạnh đó, cần thiết bổ sung các quy định về sự tham gia của đại diện nhân dân thông qua Mặt trận và các đoàn thể khác như: Công đoàn, các hiệp hội (Hội Doanh nghiệp, Hội Liên hiệp khoa học- kỹ thuật, Hội Luật sư, tổ chức y tế, giáo dục…), các nghiệp đoàn khác vào việc thẩm định các chương trình quốc gia và các dự án phát triển kinh tế, giáo dục, y tế, văn hoá- xã hội ở các cấp quản lý. Chẳng hạn, việc tham gia vào các quá trình lập chương trình, phê duyệt dự án, tổ chức đấu thầu, chọn thầu và nghiệm thu dự án, v.v… sẽ tạo cơ sở, tiền đề cho việc tiếp tục sửa đổi hệ thống pháp luật (Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân) từ đó, cho phép Mặt trận Tổ quốc và các thành viên của Mặt trận có thể tham gia vào các hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra bảo đảm thực hiện quyền công dân với  một phạm vi rộng hơn và với một hiệu lực pháp lý cao hơn.

Thứ ba, thiết lập cơ chế giám sát hỗn hợp giữa cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước với các tổ chức xã hội. Trong điều kiện hiện nay, có thể thành lập các Ban giám sát bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán, Kiểm sát viên, trong đó có các đại diện của các tổ chức nhân dân tham gia. Các Ban này, một mặt sẽ thực hiện chức năng kiểm tra và thu nhận ý kiến của nhân dân trước và sau khi cơ quan lãnh đạo ra quyết định quản lý. Bên cạnh đó, Ban giám sát có trách nhiệm phổ biến những chính sách, quyết định của Nhà nước tới người dân, nhằm mở rộng tính xã hội trong hoạt động quản lý nhà nước các cấp, các ngành. Bên cạnh đó, để phát huy tốt vai trò giám sát của nhân dân, của các tổ chức xã hội vào hoạt động thanh tra, thiết nghĩ cần phải có mối quan hệ tốt giữa cơ quan thanh tra với các các cơ quan truyền thông trong quá trình thực hiện công tác thanh tra./.
                                                             
 Thanh Nhung

Nguồn tin: http://thanhtravietnam.vn/
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Tiếp dân tốt thì dân sẽ không tái khiếu
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh làm việc với Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung – Tây Nguyên
Đảm bảo chất lượng, tiết kiệm các hoạt động kỷ niệm 70 năm
Công tác thanh tra đạt được những thành tích đáng khích lệ
Thanh tra Chính phủ chia sẻ kinh nghiệm về công tác thanh tra
Công tác thanh tra, kiểm tra góp phần tích cực thực hiện tốt quyền sở hữu trí tuệ
Nâng cao thẩm quyền các cấp thanh tra
Gương mẫu thực hiện 5 chuẩn mực đạo đức ngành Thanh tra
Một số điểm nổi bật trong nhiệm kỳ 2011 - 2015
Từng bước nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ ngành Thanh tra
    
1   2   3   4   5   6   7  
    
Các tin cũ hơn:
Tài liệu phục vụ Thi nâng ngạch Thanh tra viên chính
Mối quan hệ giữa giải quyết khiếu nại hành chính và cải cách hành chính ở Việt Nam
Tọa đàm giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai
Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư liên tịch
Từ ngày 19/9, bắt đầu xét nghiệm nồng độ cồn trong máu đối với người tham gia giao thông
Thi đua thiết thực góp phần vào thành tựu chung
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc Tết Ất Mùi năm 2015

Cổng thông tin điện tử Thanh tra Quảng Nam
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Đức Tiến- Chánh Thanh tra tỉnh
Trụ sở: 52 Hùng Vương - Tp.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 02353.859155 - 02353.858610 - Thiết kế bởi: QTI

Thống kê truy cập