Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới
Thông báo

Không có thông báo mới
Đăng nhập hệ thống
Tài khoản  
 


Lấy ý kiến góp ý của công dân
Thái độ phục vụ khi giải quyết công việc
Liên kết web
1
 • Ông Trần Hữu Quang
  20/01
 • Ông Nguyễn Văn Liêm
  01/01
 • Ông Nguyễn Văn Ảnh
  01/01
 • Ông tam
  01/01
 • Ông Hà Đức Thành
  01/01
    
Chi tiết tin tức
Cán bộ thanh tra phải tận tuỵ, dũng cảm, không để bị mua chuộc
Người đăng: Nguyễn Thị Thanh Nhung .Ngày đăng: 30/07/2018 08:51 .Lượt xem: 1137 lượt.
Đây là ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Thanh tra Chính phủ tổ chức sáng 27/7.

Cán bộ thanh tra phải tận tuỵ, dũng cảm, không để bị mua chuộc
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Kiến nghị thu về NSNN gần 7900 tỷ đồng; 360ha đất

Theo Phó Tổng thanh tra Đặng Công Huẩn, trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn ngành đã triển khai trên 3.800 cuộc thanh tra hành chính và trên 92.900 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm gần 9.900 tỷ đồng, hơn 32.600 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước gần 7.900 tỷ đồng và gần 360 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với gần 600 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành trên 51.300 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 5.900 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 42 vụ, 46 đối tượng…

Về công tác tiếp công dân, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp trên 199.000 lượt công dân với gần 159.900 vụ việc, 2.148 đoàn đông người, trong đó riêng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương tiếp trên 8.300 lượt công dân, 236 lượt đoàn đông người. Các bộ, ngành, địa phương đã tiếp trên 190.900 lượt công dân với gần 151.600 vụ việc; 1.912 lượt đoàn đông người.

Trong xử lý đơn thư, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã xử lý gần 87.000 đơn đủ điều kiện xử lý; có gần 17.300 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước. Trong đó Thanh tra Chính phủ đã xử lý 2.157 đơn đủ điều kiện xử lý; các bộ ngành, địa phương đã xử lý 84.800 đơn thư. Qua phân loại có trên 13.500 vụ việc khiếu nại; gần 3.700 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính.

Kết quả kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN được công bố, công khai theo quy định, đã kiểm tra tại gần 1.500 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 198 đơn vị vi phạm…

Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém của ngành. Cụ thể, công tác thanh tra còn có những hạn chế nhất định, vẫn còn hiện tượng chồng chéo trong hoạt động thanh tra. Nhiều cuộc thanh tra triển khai chậm so với kế hoạch; một số cuộc thanh tra chậm báo cáo và kết luận thanh tra, trong đó có những cuộc thanh tra đột xuất, dư luận quan tâm. Việc thực hiện một số nội dung về thanh tra chuyên ngành chưa đúng theo Chỉ thị 20. Kết quả phát hiện vi phạm giảm trên một số chỉ tiêu quan trọng. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động thanh tra chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; việc phối hợp trong giám sát hoạt động đoàn thanh tra còn có mặt hạn chế.

Mạnh dạn sửa sai, không né tránh, đùn đẩy

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, kết quả mà toàn ngành thanh tra đạt được 6 tháng đầu năm 2018 với những chuyển biến rõ rệt so với cùng kỳ năm 2017.

Cụ thể, công tác xây dựng ngành được củng cố và kiện toàn; xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra theo đúng định hướng; ngành đã phát huy được vai trò nòng cốt trong việc tham mưu triển khai thực hiện các giải pháp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh xây dựng thể chế, giúp Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Tố cáo (sửa đổi), hoàn thiện và trình Quốc hội cho ý kiến về Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi)...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực cũng chỉ ra một số hạn chế, yếu kém mà ngành thanh tra cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá nghiêm túc, đề ra giải pháp khắc phục.

Đó là, việc kết luận một số cuộc thanh tra còn chậm (có vụ việc kết luận nhiều lần), có vụ việc thanh tra chỉ ra khuyết điểm nhưng xử lý thế nào lại không nêu, quản lý đoàn chưa chặt chẽ, có nhiều trường hợp tiêu cực trong tiến hành thanh tra, chất lượng một số cuộc thanh tra còn hạn chế, một số cán bộ thanh tra chưa hiểu đầy đủ các quy định trong Luật Thanh tra, còn cứng nhắc về phạm vi các cuộc thanh tra; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, chậm được khắc phục, hiệu quả công tác tiếp công dân chưa cao, giải quyết khiếu nại tố cáo còn chậm, có vụ việc còn thiếu chính xác, chưa khách quan, công dân chưa đồng tình, bức xúc, kéo dài; tình hình khiếu nại tố cáo còn tiềm ẩn nhiều khó lường, phức tạp, khiếu nại lên Trung ương tăng cao (26,8%), giải quyết việc việc khiếu nại tố cáo còn chậm, tỷ lệ giải quyết thuộc thẩm quyền thấp so với kế hoạch đề ra (71,5%); quá trình giải quyết còn né tránh, đùn đẩy, không mạnh dạn sửa sai; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo còn hạn chế.

Công tác phòng chống tham nhũng của nhiều cấp, nhiều ngành còn thiếu quyết liệt, việc thực hiện một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng còn hình thức, hiệu quả chưa cao; việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo còn hạn chế, số vụ việc phát hiện còn ít so với thực tế vi phạm; việc nắm bắt tình hình để tham mưu thanh tra đột xuất các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng còn hạn chế.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng thể chế đã có nhiều cố gắng nhưng một số nhiệm vụ còn chậm, chất lượng chưa cao, nhất là các thông tư hướng dẫn nghiệp vụ; công tác xây dựng ngành.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Cán bộ thanh tra phải thật sự tận tuỵ với công việc, dũng cảm trong đấu tranh với cái sai và không bị mua chuộc”.

Làm rõ chênh lệch địa tô trong thu hồi đất

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu, Thanh tra Chính phủ cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương nỗ lực triển khai công tác xây dựng pháp luật, nhất là Luật Phòng, chống tham nhũng. Quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ cần kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật để khắc phục sơ hở, bất cập trong quản lý nhà nước, chỉ ra những nguyên nhân phát sinh khiếu nại tố cáo kéo dài, đặc biệt là các quy định về thu hồi đất, giá đất, bền bù, tái định cư.

“Quá trình thu hồi đất phải bảo đảm hài hòa lợi ích chính đáng của người dân, nhà đầu tư và Nhà nước. Giải quyết những bất cập, không để xảy ra thu hồi đất của dân rồi chuyển đổi mục đích sử dụng, chuyển đất nông nghiệp thành đô thị để hưởng chênh lệch địa tô”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Về công tác thanh tra, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu phải bám sát, đáp ứng yêu cầu của việc thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch phát triển KT-XH của đất nước, các cấp, các ngành; tăng cường phối hợp và hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương để hạn chế và xử lý tình trạng chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng. “Các kết luận thanh tra phải bảo đảm chính xác, khách quan, các trường hợp có dấu hiệu tội phạm phải chuyển sang cơ quan điều tra, đồng thời gửi cho Viện Kiểm sát biết để theo dõi, phối hợp”, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu.

Đồng thời đẩy mạnh giám sát hoạt động của các đoàn thanh tra, nâng cao chất lượng thẩm định dự thảo kết luận thanh tra và công tác xử lý sau thanh tra để thu hồi tiền, tài sản về cho Nhà nước; chủ động theo dõi, đôn đốc các cơ quan liên quan thực hiện kết luận thanh tra, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề phát sinh, bảo đảm kết luận thanh tra phải được thực hiện hiệu quả, kiểm tra sau thanh tra, ai gây ra phải cũng phải xử lý, không có chuyện “hạ cánh an toàn”.

Phòng chống tham nhũng phải nêu rõ nơi nào làm tốt, nơi làm chưa tốt

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu ngành thanh tra phải thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác này, rà soát và giải quyết các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

“Thực hiện đúng quan điểm của Đảng và Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên quan điểm cái gì dân đúng thì phải giải quyết, dân chưa đúng thì giải thích, qua đó tạo sự gắn bó giữa Chính phủ với nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành để tham khảo, vận dụng chính sách có tình, có lý, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân”, Phó Thủ tướng lưu ý.

Tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để chủ động nắm bắt và xử lý tình huống phức tạp phát sinh; thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng tiếp công dân, tăng cường đối thoại, hướng dẫn và giải thích pháp luật để nâng cao nhận thức của công dân. Đồng thời xử lý nghiêm một số phần tử xấu kích động nhân dân, gây mất an ninh trật tự.

 

Ảnh: VGP/Lê Sơn

Về công tác phòng, chống tham nhũng, Phó Thủ tướng Thường trực chỉ rõ phải thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng theo hướng đi vào thực chất, tập trung phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ việc tham nhũng; tập trung thanh tra các vụ việc nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng gây thất thoát, thua lỗ lớn, dư luận xã hội bức xúc.

“Đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kết luận các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, đổi mới phương thức theo dõi, đánh giá kết quả công tác phòng chống tham nhũng, chỉ rõ những nơi làm tốt, nơi làm chưa tốt”, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu./.
                                               
Thanh Nhung

Nguồn tin: http://thanhtra.com.vn/
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra tỉnh Quảng Nam
Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra tỉnh Quảng Nam
Hình thức thanh tra - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
Hội nghị tổng kết công tác thi đua CụmThi đua Duyên hải miền Trung
Tập huấn Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018
5 cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận hối lộ hầu tòa
Quảng Nam bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh mới
Tài liệu phục vụ Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, đánh giá khái quát giai đoạn 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021 của ngành Thanh tra
Các tin cũ hơn:
XÂY DỰNG BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TRA – MỘT VÀI KINH NGHIỆM
Tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo cho cấp xã, phường, thị trấn
Từ ngày 5/8, dùng điện thoại di động ở cây xăng: phạt 5 triệu đồng
Phát hiện sai phạm 470 triệu đồng
Giải quyết đơn thư KNTC đạt tỷ lệ 80%
Phát hiện sai phạm hơn 1,2 tỷ đồng
Thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố Hội An
Đề án chống tham nhũng của Quảng Nam đoạt giải 290 triệu đồng
Thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Nam
Buổi đến thăm và làm việc của Nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ - Trần Văn Truyền
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

Cổng thông tin điện tử Thanh tra Quảng Nam
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Đức Tiến- Chánh Thanh tra tỉnh
Trụ sở: 52 Hùng Vương - Tp.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 02353.859155 - 02353.858610 - Thiết kế bởi: QTI

Thống kê truy cập